Gianni Alberganti 

Via De Amicis, 24 28887 OMEGNA VB tel. 3494378789 intgianni@tiscali.it